СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ

  • Дата на раждане : 09/09/1943 Габрово, България
  • Професия: историк;археолог;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: stanislav.stanilov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 04/09/2019 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
зам.-председател 10/05/2017 - 11/09/2019
Комисия по културата и медиите
член 11/09/2019 - до момента
Група за приятелство България - Иран
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
08/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възстановяване на нормалната атмосфера в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски".
Писмен отговор на 08/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно участие на академичните среди в работата на българското правителство.
Писмен отговор на 01/09/2017.
15/12/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно злоупотреба със служебно положение в Многопрофилна болница за активно лечение АД - Пазарджик, при работата на І и ІІ състав на ТЕЛК - Пазарджик.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно необходимост от промяна на статута на поземлен имот, в който се намира археологически обект с национално значение.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно неизяснен статут на археологически обекти с национално значение в община Малко Търново.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
18/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно отношението на Министерството на образованието и науката към проблемите на чуждестранната българистика.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно интереса за обучение в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ".
Писмен отговор на 18/05/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансов одит на Националния институт по метеорология и хидрология.
Писмен отговор на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приемане на Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и Етичен кодекс от висшите училища на научните организации.
Писмен отговор на 18/01/2019.
10/05/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Националната агенция за оценяване и акредитация.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
28/06/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.
Писмен отговор на 28/06/2019.
20/09/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно съобщение на Министерството на външните работи на Република България.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно българска национална база данни за академични цитирания.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
22/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно бюджетното финансиране на научните изследвания през 2019 г.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно национален достъп до електронните бази данни с най-високо оцененото световно съдържание на научни публикации.
Писмен отговор на 08/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възнагражденията в българската военна наука и военно образование.
Отговорено в зала на 22/11/2019.
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-13
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Михайлов Сенгалевич - култура
  • Станил Станиславов Станилов - образование и наука