НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА

  • Дата на раждане : 23/06/1978 Пазарджик, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nadya.zhekova@parliament.bg
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от км 23+764 до км 38+700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивиране на сметищата в обл. Пазарджик.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ПМС № 18/20.01.2017 г.
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г..
Писмен отговор на 08/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно реализацията на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо - Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пазарджик.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Белово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Лесичево.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велинград.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Панагюрище.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стрелча.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брацигово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пещера.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сърница.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Батак.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ракитово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проблеми с кадровата обезпеченост в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно поддържането на Националната телефонна линия за пострадали от домашно насилие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно постигнато споразумение между Министерството на правосъдието и Синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото състояние на съоръженията за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите в област Пазарджик, с цел недопускане на риск за живота и здравето на населението и стопанските субекти.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на общ. Ракитово ВКТВ - ЕООД.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
05/04/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик.
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство.
Писмен отговор на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблеми в предоставянето на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новите правила, свързани с целевите помощи за хората с увреждания за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на изграждането на Западен околовръстен път.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сектор "Пчеларство", наложителни мерки за подкрепа и защита.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Брацигово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Белово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Батак, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, общ. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Септември, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Лесичово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Велинград, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Стрелча, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Ракитовo, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми, свързани с Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно визия на Министерство на труда и социалната политика по отношение на промени в трудовото законодателство.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми в аптечната мрежа, свързани с Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Батак за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пазарджик за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стрелча за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Белово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велинград за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сърница за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брацигово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Лесичово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Панагюрище за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пещера за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ракитово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно подкрепата за упражняване на основни права и пълноценно участие в обществото на хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, но които нямат решение на ТЕЛК "с чужда помощ", след 1 септември 2019 г.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно анализ на законодателството и политиките, свързани с децата в риск.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно анализ на законодателството и политиките, свързани с приемната грижа.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Единна информационна система за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя и подпомагането на децата, настанени за отглеждане при близки и роднини.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно реформата в детското правосъдие.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.
Писмен отговор на 26/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно правосъдието за деца в България, ефективното прилагане на гаранциите, предвидени за децата, пострадали от престъпления.
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на водопроводна мрежа, гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов", между бул. "Ал. Стамболийски" и бул. Г. Бенковски", финансиран от МРРБ.
Писмен отговор на 08/11/2019.
04/10/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно защита на пострадалите от домашно насилие.
Писмен отговор на 04/10/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Пазарджик, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Пазарджик, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по ОП "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Пазарджик.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 година.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.) на общини от област Пазарджик.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Заповед № РД-02-14-81/30.01.2018 г. на министъра на МРРБ, свързана с третирането на Регионални генерални планове на обособени територии на ВиК като отчетни обекти и указания, дадени от Министерството на финансите в тази връзка.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СНЦ "Институт за младежка политика - К2" - Пазарджик
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - СНЦ "Институт за младежка политика - К2" - Пазарджик
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Подадено е заявление за прекратяване на членство от 20.04.2017 от "Институт за младжка политика - К2" - гр. Пазарджик
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ганчо Димитров Колаксъзов - законодателство и европейски политики
  • Десислава Юриева Карамитрова - Проданова - законодателството , труда и социалните политики