ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

  • Дата на раждане : 01/06/1979 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: desislava.todorova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно регистър на допуснатите участници, поддържан от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.
Писмен отговор на 28/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасен пътен участък на АМ "Тракия" км. 66, ляво пътно платно (посока за гр. София).
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимо изграждане на кръгово движение на пътя Пазарджик - Пловдив (разклон за с. Мало Конаре и с. Огняново).
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проекти на Електроенергийния системен оператор.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
Отговорено в зала на 27/04/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Участие: "Респект Консулт" ЕООД; "Респект Консулт България" ЕООД; "Ейч Ди Ти Груп" ЕООД; "Дюти Фрии" ЕООД;
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Респект Консулт" ЕООД; "Респект Консулт България" ЕООД; "Ейч Ди Ти Груп" ЕООД; "Дюти Фрии" ЕООД; "Пазарджик БТМ" АД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Управление: прекратяване на заемане длъжността изпълнителен директор на "Пазарджик БТМ" АД - подадена декларация за промяна от 25.05.2017
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Кристина Атанасова Лазарова - околна среда
  • Петър Тодоров Бакалов - медии и култура