СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

  • Дата на раждане : 04/09/1950 Велинград, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: slavcho.velkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Палестина
председател 23/06/2017 - до момента
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно неконвенционално оръжие.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно действия на Министерство на вътрешните работи за удвояване на капацитета на Академията на МВР и обновяване на инфраструктурата на учебните и звена в страната.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
10/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно оказан психологически натиск върху служител от ДГС -Ракитово, при РГСУ - с. Дорково, 1 ОУ.
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно държавите, подписали Техническото споразумение с Върховното споразумение с Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на Съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF).
Писмен отговор на 10/11/2017.
26/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политика на министерството по разследване на противозаконна замяна на общински курортен комплекс "Топлата вода", гр. Белово.
Писмен отговор на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно жалба срещу отказ за включване в дейност "личен асистент" на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания".
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно жалба за причинена средна телесна повреда от служители на РУП - МВР Велинград.
Писмен отговор на 23/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно неправомерни действия на кмета на с. Грашево, община Велинград, спрямо читалищното настоятелство на "Виделина - 1946".
Писмен отговор на 04/05/2018.
02/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неправомерни действия от страна на Държавното горско стопанство "Алабак", свързани с уволнение на български граждани по политически причини.
Писмен отговор на 02/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
01/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно управлението на СУ "Александър Иванов-Чапай", гр. Белово.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно неправомерни действия на управителя на Балнеологичен център "Камена" ЕАД - Велинград и създаденото, вследствие на действията й на обществено настроение в общ. Велинград.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно информация в медиите за "зверски пребит" и впоследствие починал български гражданин на територията на столицата.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно предпрети действия в отговор на мой парламентарен въпрос за управителя на Балнеологичен център "Камена" - Велинград.
Писмен отговор на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно действия на Министерството на здравеопазването за възстановяване на незаконосъобразно получени възнаграждения от бившия изпълнителен директор на БЛЦ "Камена" ЕАД - Велинград, г-жа И. Ш. през 2017-2018 г..
Отговорено в зала на 18/01/2019.
04/07/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - МНД "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД; "МАКС МЮЗИК ЕВЕНТС" ЕООД; "МАКС БИЛД КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Соня Стаматова Марковска - национална сигурност и контрол на специалните служби