ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ

  • Дата на раждане : 19/10/1977 Монтана, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС
  • E-mail: dimitar.avramov@parliament.bg
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД; "Гала Трейдинг Къмпани" АД(изпърнителен директор и клон в Монтана)
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 50 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 30000 лева (кредитна карта); 20000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (кредитна карта); Райфайзенбанк (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Илонка Викторова Аврамова - съпруга: ГАЛА Н ЕООД; ГАЛА М ООД; ГАЛА АГРО ИНВЕСТ АД; ГАЛА ЧИКЪН ФАРМ ЕООД; ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД; "ГАЛА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ" АД; АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ; СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ; ПРОДУКТОВ БОРД ЗА ЯЙЦА И ПТИЦИ; БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ; Галенка Миткова Аврамова - майка: ГАЛА АГРО ИНВЕСТ АД; ГАЛА ЕООД; Борис Иванов Аврамов - брат: БУЛКОМЕРС ММ ЕООД; АВА-ИНВЕСТ-11 АД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Александър Борисов Хрисимов - европейски въпроси
  • Иванка Недялкова Неделчева - връзки с обществеността