ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА

  • Дата на раждане : 13/11/1974 Монтана, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 12-МОНТАНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: irena.dimova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 22/11/2017 - до момента
Група за приятелство България - Бразилия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път III-112 Дъбова махала-Монтана, в обл. Монтана.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
19/04/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Училищно настоятелство Св. Климент Охридски при ПМГ Св. Климент Охридски (председател); Сдружение в общинска полза "Аероклуб Монтана" (член)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Ей Ай Ди Акаунтинг" ЕООД - управител и едноличен собственик на капитала
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Училищно настоятелство Св. Климент Охридски при ПМГ Св. Климент Охридски (председател); Сдружение в общинска полза "Аероклуб Монтана" (член)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 54 100
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 47800 лева (ипотечен и потребителски кредит); 6300 лева (кредитни карти)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (ипотечен и потребителски кредит); УниКредит Булбанк (кредитни карти)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Димчо Иванов Димов: "Фо-Макс-Д" ЕООД (управител и едноличен собственик)
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Камелия Каменова Бранкова - връзки с обществеността
  • Цветелина Цветанова Петрова - бюджет и финанси