ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ

  • Дата на раждане : 26/01/1977 Дупница, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: ivan.ibrishimov@parliament.bg
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно съкратени миньори в община Бобовдол.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - ГППИДП "Д-р Иван Ибришимов" ООД - съдружник 50%
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 245 583
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 50000 лева (кредит); 100000 евро (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредит); Райфайзенбанк (кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Асен Атанасов Златев - здравеопазването
  • Красимира Стоева Цолова - здравеопазване
  • Янка Атанасова Кюркчиева - законодателството и парламентарния контрол в сферата на здравеопазването