ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ

  • Дата на раждане : 24/10/1965 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 21/02/2018
44-то Народно събрание
член 21/02/2018 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 13/12/2018
Комисия по външна политика
зам.-председател 13/12/2018 - до момента
Група за приятелство България - Виетнам
председател 23/06/2017 - до момента
02/03/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно позиция на България по провежданата от турски въоръжени сили операция на сирийска територия в района на гр. Африн.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изразходвани средства по Споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Европейската централна банка и Световната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Милена Ангелова Георгиева - организационни въпроси