МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ

  • Дата на раждане : 08/05/1970 с. Борино, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: mustafa.karadayi@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "Движение за права и свободи"
председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - ДПС (председател); Фондация "Младежта и новия век"; Фондация "Избор - 2001"; Фондация "Либерална интеграция"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ДПС (председател); Фондация "Младежта и новия век"; Фондация "Избор - 2001"; Фондация "Либерална интеграция"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Аркадия ЕООД; Комерс - Борино ООД; Ахмед Карадайъ - ЕКМЕК ЕТ; Алпине - груп ООД; Сдружение "Обединен спортен клуб Борец" НПО
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Дурхан Мехмед Мустафа - земеделие
  • Камен Костов Костадинов - национална сигурност и контрол на службите
  • Мюмюн Мустафа Юсуф - земеделие