ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА

  • Дата на раждане : 25/02/1968 с. Болярово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на обходен път на гр. Кърджали.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на участък от второкласен път ІІ-59 на територията на област Кърджали.
Писмен отговор на 27/04/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества -
ЕТ дейност -
Дейност в ЮЛНЦ в момента -
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) -
ET дейност в миналото (12 мес.) -
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция -
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата -
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица -
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация -
Влог/депозит/дебитна карта -
  • Веселина Ангелова Юрукова - регионална политика