ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ

  • Дата на раждане : 28/07/1975 Добрич, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordan.yordanov@parliament.bg
21/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно откриването на ГКПП Северняк по сухоземната граница между България и Румъния.
Писмен отговор на 21/07/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проучването за добив на газ в община Генерал Тошево и инвестиционното намерение за добив на газ.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО.
Писмен отговор на 09/11/2018.
04/10/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно неправомерно регистрирани по настоящ адрес лица в с. Кранево, община Балчик, област Добрич.
Писмен отговор на 04/10/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ивайло Пламенов Джилянов - младежки дейности