БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ

  • Дата на раждане : 04/04/1972 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boris.borisov@parliament.bg
16/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горския фонд на територията на област Габрово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горския фонд на територията на област Габрово.
Писмен отговор на 23/03/2018.
08/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможности за закупуване на Атозибан за нуждите на отделенията по рискова бременност в държавните болници.
Писмен отговор на 08/02/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - Няма
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Владислав Лалов Лалов - политиките за българите в чужбина