СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ

  • Дата на раждане : 24/05/1952 с. Попица, България
  • Професия: специалист по автомобилна и транспортна техника;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: slavi.netsov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящи реформи с СОУ "Христо Ботев", в гр. Враца.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "ФАУ" ООД - 80 дяла по 10 лв. на обща стойност 800 лв
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружние "Местна териториална организация на автомобилистите" (председател)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "ФАУ" ООД - 80 дяла по 10 лв. на обща стойност 800 лв и управител; "ФАУ-2003" ЕООД - управител
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружние "Местна териториална организация на автомобилистите" (председател)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Димитър Петров Петров - социална дейност