НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

  • Дата на раждане : 23/10/1968 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.ivanov@parliament.bg
19/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно скоростен път София-Видин, степен на готовност на изграждане.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път II-11, участък "Обходен път на Козлодуй".
Отговорено в зала на 07/07/2017.
23/06/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно мерки за насърчаване на заетостта в област Враца до края на 2017 г.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно организация на дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата.
Писмен отговор на 28/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
29/09/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно защитените територии - национална и общочовешко благо, финансиране на дейностите по тяхно управление, опазване и съхранение.
Писмен отговор на 01/09/2017.
09/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на отделението по УНГ в областната болница във Враца - Многопрофилна болница за активно лечение "Хр. Ботев" АД.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно осигуряване и разходване на средства от бюджета на Министерството на вътрешните работи, във връзка със сигурността на София по време на Европредседателството.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно искания за разрешение на специални разузнавателни средства през 2017 г.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно престъпни структури с изградена йерархия на управление.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовата децентрализация на общините.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" в общините.
Писмен отговор на 20/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проблем с наводняване на домове и обществени сгради в с. Хайредин, обл. Враца.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
06/07/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно закриването на Териториална дирекция "Държавен резерв" - Враца.
Писмен отговор на 06/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни дейности на път 3-308 Ябланица - Златна Панега и път 3-1031 Роман - Червен бряг, общ. Роман, обл. Враца.
Писмен отговор на 27/07/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е-79), "Мездра-Ботевград", лот 1 и 2.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня, край с. Краводер, път I-1, Монтана-Враца.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряването на гр. Генерал Тошево и още 40 села с линейки за спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварийни ремонтно-възстановителни дейности на територията на общ. Криводол, обл. Враца.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на спазването на нормите за отглеждане на животни.
Писмен отговор на 07/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
14/12/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Враца.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконна сеч на гори на територията на общ. Оряхово, обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трети мост над р. Дунав.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Стратегията за децентрализация 2016 - 2025 г..
Писмен отговор на 26/07/2019.
28/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростен път Видин - Ботевград.
Писмен отговор на 28/06/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтните дейности и ограничаването на движението по автомагистрала "Хемус".
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Криводол.
Писмен отговор на 20/09/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчисленията на общините по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 06/12/2019.
08/11/2018
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 37 700
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 27800 лева (потребителски кредит); 9900 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (потребителски кредит); Рейфайзенбанк (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата -
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Тодоров Божинов - законодателството и политически въпроси
  • Иван Георгиев Иванов - младежки политики