ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ

  • Дата на раждане : 16/01/1982 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: phillip.popov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по правни въпроси
член 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Молдова
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, участък Бяла Рада - Войница.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Видин.
Писмен отговор на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа в област Видин.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общините Белоградчик, Димово, Ружинци, Брегово за периода 2016 г. до месец 06.2017 г..
Писмен отговор на 21/07/2017.
29/09/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин.
Писмен отговор на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част на пътя при с. Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно рискове за безопасността на граждани в община Чупрене.
Писмен отговор на 01/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изграждане на КПП при с.Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 28/07/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предвидени средства през 2018 г. за пътната мрежа в обл. Видин.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин-Кула-Връшка чука, участък Бяла Рада -Войница.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин.
Писмен отговор на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно санкции срещу руските олимпийци и лицензиране на антидопингова лаборатория в България.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно връщането на хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда в Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Видин.
Писмен отговор на 09/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на предпазните диги по поречието на р. Тимок, на територията на общ. Брегово.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на питейната вода в общ. Брегово и региона.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път на гр. Брегово.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ПТП-та на международен път Е 79 .
Писмен отговор на 04/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Държавно горско стопанство "Миджур".
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване на таксата при Дунав мост Видин - Калафат.
Писмен отговор на 01/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по път Е-79, в участъка Видин - Монтана.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерки за повишаване на контрола за недопускане на нерагламентиран внос на чорапени изделия.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възстановяване на фактически изплатени средства на членове на Доброволно формирование за отстраняване на щети от наводнения в община Брегово.
Писмен отговор на 27/07/2018.
26/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отделение по хемодиализа в МБАЛ "Света Петка" Видин и финансовото състояние на болницата.
Писмен отговор на 26/10/2018.
16/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно заведени искове от Министерството на финансите на основание чл. 102 от Закона за държавния служител за Мерки за преустановяване порочните практики в администрацията, довели до осъдителни решения по ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ.
Писмен отговор на 16/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 30/11/2018.
25/01/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно престъпността и полицейското присъствие в с. Динково, общ. Ружинци, обл. Видин.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Видин.
Писмен отговор на 15/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин, актуален размер и структура на разходите за персонал, съотношение на работните заплати.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за нотариуси.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно контрола по ограниченията за извършване на нотариални действия от нотариуси по чл. 575 от Граждански процесуален кодекс .
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на отделения в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целево разпределяне на бюджетен излишък.
Писмен отговор на 26/07/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансово състояние на общините в област Видин.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно зачестили случаи на онкологични заболявания в погранични райони.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно дарение на 18320 движими културни ценности на Регионалния исторически музей (РИМ) - Видин.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно зачестилите пътнотранспортни произшествия на път Е-79, участък Видин - Монтана.
Писмен отговор на 06/12/2019.
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "За развито общество"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "За развито общество"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 183 684
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 124000 лева (ипотечен кредит); 24300 лева (потребителки кредит); 5384 лева (овърдрафт); 30000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка (ипотечен кредит); Пощенска банка (потребителки кредит); Пощенска банка (овърдрафт); ДСК (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Лилия Валериева Монова - Асенова - законодателство
  • Таню Христов Киряков - младежката политика и политически въпроси