ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ

  • Дата на раждане : 24/04/1967 Видин, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tsvetan.topchiev@parliament.bg
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, участък Бяла Рада - Войница.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проектно предложение на община Брегово по ОП "РЧР", Активно включване.
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа в област Видин.
Писмен отговор на 14/07/2017.
29/09/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин.
Писмен отговор на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част на пътя при с. Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно рискове за безопасността на граждани в община Чупрене.
Писмен отговор на 01/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изграждане на КПП при с.Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 28/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно конкурси и назначения в Министерство на вътрешните работи.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно постоянно полицейско присъствие в населените места в община Брегово.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предвидени средства през 2018 г. за пътната мрежа в обл. Видин.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин-Кула-Връшка чука, участък Бяла Рада -Войница.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно организацията на работата на Гранично-контролно пропусквателните пуктове /ГКПП/.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно противодействие и превенция на конвенционалната престъпност.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно санкции срещу руските олимпийци и лицензиране на антидопингова лаборатория в България.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно превенция и пресичане разпространението на наркотици в училищата.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Видин.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно системно унищожаване на ниви и селскостопанска продукция от пасищни животни.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно законодателни промени в Закона за местните данъци и такси.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на предпазните диги по поречието на р. Тимок, на територията на общ. Брегово.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на обходен път на гр. Брегово.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по път Е-79, в участъка Видин - Монтана.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е-79), "Мездра-Ботевград", лот 1 и 2.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Центъра за хемодиализа в МБАЛ "Света Петка" - гр. Видин.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отделение по хемодиализа в МБАЛ "Света Петка" Видин и финансовото състояние на болницата.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Видин.
Писмен отговор на 15/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин, актуален размер и структура на разходите за персонал, съотношение на работните заплати.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростен път Видин - Ботевград.
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на отделения в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
27/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проверка на дейността на ДМСГД - гр. Видин.
Писмен отговор на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансово състояние на общините в област Видин.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно зачестили случаи на онкологични заболявания в погранични райони.
Писмен отговор на 08/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно зачестилите пътнотранспортни произшествия на път Е-79, участък Видин - Монтана.
Писмен отговор на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
31/05/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 15 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 15000 лева (остатък от заем)
Име на банката/Кредитната институция - ЦКБ (остатък от заем)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма