СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

  • Дата на раждане : 25/01/1955 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: simeon.simeonov@parliament.bg
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и ремонт на пътен участък.
Писмен отговор на 16/02/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Илия Маринов Ценев - отбраната