ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ

  • Дата на раждане : 11/02/1990 Горна Оряховица, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yavor.bozhankov@parliament.bg
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на третокласния главен път ІІ-53 Поликраище - Първомайци - Горна Оряховица.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване на село Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица.
Писмен отговор на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на тунелите на път Е85 на входа на Велико Търново и входа от северната част по улица "Опълченска".
Писмен отговор на 14/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно договорните и финансови отношения между Националния исторически музей и две юридически лица - търговско дружество "Акшаена-2007" ООД и Сдружение "Плиска".
Писмен отговор на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път III-5502 "(път II-55) - Килифарево - Ялово - граница с обл. Габрово".
Писмен отговор на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Рилски езера.
Писмен отговор на 27/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно въвеждането в експлоатация на Националната информационна система за отпадъци (НИСО).
Писмен отговор на 03/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мярка 11 към ДФ "Земеделие".
Писмен отговор на 08/12/2017.
30/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно АМ Русе - Велико Търново.
Писмен отговор на 30/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сключени сделки от "Холдинг БДЖ" ЕАД на Софийската стокова борса.
Писмен отговор на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сключени сделки на "Софийската стокова борса" АД от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура".
Писмен отговор на 30/03/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно АМ "Хемус", връзка към индустриален център гр. Горна Оряховица.
Писмен отговор на 29/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно отказана регистрация на МПС поради непокриване на екологични норми.
Писмен отговор на 13/07/2018.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от завод "Кроношпан" АД.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 442 101.58 лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Писмен отговор на 18/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно АМ "Хемус", връзка към индустриален център гр. Горна Оряховица.
Писмен отговор на 01/02/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-30
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Владимир Ваньов Димитров - околната среда и водите
  • Сотир Георгиев Ушев - социалната дейност