ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ

  • Дата на раждане : 23/03/1977 Свищов, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.lambev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Бразилия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през с. Шереметя, общ. Велико Търново участък от републикански път I-4 (част Севлиево-Велико Търново-Омуртаг).
Отговорено в зала на 01/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно записите на заповед, издавани от общите-бенефинициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ.
Писмен отговор на 02/02/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нерешен проблем с осигуряване на безопасността на път І-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, общ. Велико Търново.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно добив на варовици от находище "МИНГЕМАР", землището на с. Балван, общ. Велико Търново.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
13/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нивата на битова престъпност в с. Камен, общ. Стражица, обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
07/12/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/02/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Екоплод Органик ООД - 2 дяла; ВМ ООД - 50% от дялово участие(2500 дяла по 1 лев)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци - в процес на напускане на УС
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Екоплод БГ ООД - 100% от дялово участие; ВМ ООД - 50% от дялово участие
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 145 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 145000 лева (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Венка Петрова Кутева - Цветкова - образованието и регионалните въпроси
  • Йордан Атанасов Моллов - държавен бюджет и финанси