КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА

  • Дата на раждане : 12/05/1970 Плевен, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: klavdya.gancheva@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
23/11/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
17/05/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно статистически данни за онкологични заболявания в обл. Велико Търново и страната.
Писмен отговор на 17/05/2019.
17/05/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможностите за социално включване на възрастните хора над 60 години.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
27/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможности за запазване на трудовата ангажираност на лицата в пенсионна възраст.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма