АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ

  • Дата на раждане : 06/07/1967 Варна, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: andon.donchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по политиките за българите в чужбина
председател 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/10/2017 - до момента
Група за приятелство България - Алжир
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Колумбия
председател 19/07/2017 - до момента
13/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обучението на кадри за ръководител полети .
Писмен отговор на 13/10/2017.
26/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на убийствата на деца от родители, убийствата между съпрузи и самоубийствата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Булфарм Ихтиман ЕООД; Медика 2012 ЕООД; Булмедикс 2012 ЕООД; Медифарм 2012 ЕООД; Булвита Ихтиман ЕООД; Витафарм 2012 ЕООД; Медитрейд 2012 ЕООД; Пейнековафарма ЕООД; Булвита 2012 ЕООД; Комфортфарма ЕООД (участие от 100%; последните три са заличени към 20.04.2017)
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СНЦ Отговорно управление; СНЦ Национална коалиция освобождение, СНЦ Гражданска позиция, СНЦ Обединена България; СНЦ Гражданско движение независимост; СНЦ Национално движение за гласност и устойчиво развитие; СНЦ Съюз за гражданско общество; СНЦ Бъдеще за нашите деца; СНЦ Национален съвет движение напред; СНЦ Движение светло бъдеще; СНЦ Национално обединение гласът на гражданите; СНЦ Движение за достойни старини; СНЦ Граждани за справедлива България; СНЦ Движение мила родино; СНЦ Национално движение за морал и ред; СНЦ Коалиция втори юни; СНЦ Национален съвет Европа ни подкрепя; СНЦ Обединение за социални искания; СНЦ НОД за чиста и свята република; СНЦ Воля; Сдружение Асоциация на компютърните потребители
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Пейнековафарма ЕООД; Комфортфарма ЕООД; Булвита 2012 ЕООД; Булфарм Ихтиман ЕООД; Медика 2012 ЕООД; Булмедикс 2012 ЕООД; Медифарм 2012 ЕООД; Булвита Ихтиман ЕООД; Витафарм 2012 ЕООД; Медитрейд 2012 ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - СНЦ Отговорно управление; СНЦ Национална коалиция освобождение, СНЦ Гражданска позиция, СНЦ Обединена България; СНЦ Гражданско движение независимост; СНЦ Национално движение за гласност и устойчиво развитие; СНЦ Съюз за гражданско общество; СНЦ Бъдеще за нашите деца; СНЦ Национален съвет движение напред; СНЦ Движение светло бъдеще; СНЦ Национално обединение гласът на гражданите; СНЦ Движение за достойни старини; СНЦ Граждани за справедлива България; СНЦ Движение мила родино; СНЦ Национално движение за морал и ред; СНЦ Коалиция втори юни; СНЦ Национален съвет Европа ни подкрепя; СНЦ Обединение за социални искания; СНЦ НОД за чиста и свята република; СНЦ Воля; Сдружение Асоциация на компютърните потребители
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Надежда Викторова Дончева; Димо Андонов Дончев; Мария Андонова Дончева; Мария Максимова Добрякова; Виктор Андреевич Добряков; Инна Викторовна Кучерявая; Дмитрий Викторович Добряков; Чавдар Димов Дончев; Никола Чавдаров Дончев; Ралица Чавдарова Дончева; Георги Атанасов Томов; Антон Георгиев Томов; Емил Георгив Томов; Ангелина Атанасова Хараламбиева; София Симеонова Хараламбиева; Анна Симеонова Хараламбиева; Илия Атанасов Атанасов; Светослав Илиев Атанасов; Радина Илиева Балканска; Иванка Дончева Стаматова; Тония Атанасова Кирова; Мария Атанасова Райконска; Лъчезар Атанасов Стаматов; Пейнековафарма ЕООД; Комфортфарма ЕООД; Булвита 2012 ЕООД; Булфарм Ихтиман ЕООД; Медика 2012 ЕООД; Булмедикс 2012 ЕООД; Медифарм 2012 ЕООД; Булвита Ихтиман ЕООД; Витафарм 2012 ЕООД; Медитрейд 2012 ЕООД; Варсис ООД; Ди Файнд Хюмън Сълюшънс ЕООД; ЛС-Консулт ООД; Сдружение Асоциация на компютърните потребители
Не заема несъвместима длъжност - "Медифарм 2012" ЕООД; "Медика 2012" ЕООД; "Булмедикс 2012" ЕООД; "Пейнековафарма" ЕООД; "Булвита Ихтиман" ЕООД; "Булвита 2012" ЕООД; "Витафарм 2012" ЕООД; "Комфортфарма" ЕООД ; "Медитрейд 2012" ЕООД; "Булфарм Ихтиман" ЕООД - към датата на встъпване е управител. Предприел е действие по освобождаване, което се слува на 20.04.2017.
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Декларацията е от 25.04
Влог/депозит/дебитна карта - няма