ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН

  • Дата на раждане : 27/08/1972 Провадия, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: erdzhan.ebatin@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Тайланд
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Нидерландия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
29/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно забраната на неместния вид Американска норка (Neovison Vison) и липсата на конкретни действия от страна на МОСВ по въпроса за зачестилите сигнали за забелязани екземпляри от вида.
Писмен отговор на 29/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 114 195
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 75590 лева (ипотчен кредит); 18605 лева (потребителски кредит); 10000 лева (овърдрафт); 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка (ипотчен кредит); Първа инвестиционна банка (потребителски кредит); Първа инвестиционна банка (овърдрафт); Първа инвестиционна банка (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Дамян Диянов Попов - въпроси по културата
  • Пламен Иванов Тодоров - технически сътрудник
  • Сали Мехмедов Табаков - правни въпроси