АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА

  • Дата на раждане : 13/12/1961 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: aneliya.klisarova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/05/2017 - до момента
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
26/05/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в управлението на други юридически лица.
Писмен отговор на 26/05/2017.
12/05/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в изготвянето на познавателни книжки, учебници и учебни помагала.
Писмен отговор на 12/05/2017.
19/05/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на иновативните училища в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно доплащане от пациенти на ВМА - София, при наличие на мозъчни аневризми, за което в държавни и общински болници не се доплаща.
Писмен отговор на 28/07/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
10/11/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно броя на университетските болници в страната.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
01/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в двете детски кардиологични отделения в Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница".
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно взаимоотношението между медицинските университети и университетските болници.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирания автомобилен парк към центровете за спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пребазиране на Министерството на здравеопазването и на НЗОК.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно създаването на Национална онкологична стратегия.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно действията на Министерството на вътрешните работи по отношение на контрол и предотвратяване жестокост към животни.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно взаимодействие на Българска агенция по безопасност на храните и МВР по отношение на контрола за хуманно отношение към животните.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно диспечерските звена в центровете за спешна помощ.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно структура на областните болници, визия за единен стандарт.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията и контрола на дейността по придобиване на професионално-квалификационна степен на педагогически специалисти.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прилагане на Регламент / ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно структура и оптимизиране на работата на Районните здравни инспекции.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия и консумативи.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална програма "Квалификация".
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно дейността на Националната агенция по оценка на акредитация.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ползването на училищни автобуси, в общ. Септември.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приема на децата в детски заведения и в първи клас в по-големите градове в страната.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно зачестили случаи на нов вид телефонна измама.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно продължаващите проблеми, свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходими спешни мерки за държавните центрове по хемодиализа.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за деветмесечието на 2018 г.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проверка от Комисията по академична етика относно дисертационния труд за научна степен "доктор на науките" и конкурса за заемане на академичната длъжност "професор" на проф. дн инж. Р. В..
Писмен отговор на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно повдигнато наказателно производство.
Писмен отговор на 30/11/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Био Баланс Лайф" ООД - дялово участие от 160 лв, продаден
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Член на "Европейско дружество по НМ"; "Българската Асоциация по Радиология"; "Българско дружество по нуклеарна медицина"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 30 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 20000 лева (кредитна карта), 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК, ЦКБ (кредитни карти)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ангел Петров Найденов - политически въпроси
  • Галя Цекова Дилова - Иванова - образование
  • Уляна Петкова Пачева - образованието и науката