ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

  • Дата на раждане : 06/12/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: lilyana.pavlova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 04/05/2017
44-то Народно събрание
член 01/01/2019 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 01/01/2019 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Дейност на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Промени в Оперативната програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Ремонт на виадукт на км 33 на АМ "Хемус".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите райони.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети мерки във връзка с доклад за състоянието на тунелите в страната.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовка за Председателството на Съвета на ЕС през 2018г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнението на ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно напредък по ремонтните дейности на тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Член на УС на АПИ.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на бюджета на МРРБ и структурите към него.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Проведени и обявени обществени поръчки в МРРБ и структурите към него.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на инвестиционната програма на АПИ за 2017 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
05/05/2017
Питане към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 05/05/2017.