ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ

04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
02/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политиката на Министерството на отбраната за възстановяване работата на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътища II-99 и III-908.
Писмен отговор на 01/09/2017.
06/10/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно сигурността на българската граница.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събираемост на местни данъци и такси на територията на община Несебър.
Писмен отговор на 27/10/2017.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
11/05/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно превенция и противодействие на разпространението на наркотици сред подрастващите.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сигурност на електроенергийната система.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно одобряване и въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти в община Несебър.
Писмен отговор на 27/07/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно състоянието на Интегрираната система за наблюдение и защита на границата между България и Турция.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно справянето с престъпността в курортните селища през летен сезон 2018 г.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършването на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на годината.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и осъдени.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на повредена пътна и прилежаща инфраструктура в резултат на транспортно произшествие от застрахователи на АПИ.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия от страна на МВР за подпомагане на четирима български граничари, настоящи и бивши служители на министерството, във връзка със съдебен процес в Турция.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/10/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно преодоляването на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
08/02/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия по компетентност на Министерството на туризма във връзка със сигнали за нарушения по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно риска от затварянето на Специализирана кардиохирургична болница в Бургас и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на четирилентов път между Бургас и най-посещавания черноморски курорт Слънчев бряг.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път І-6 София - Бургас - участък изхода на АМ "Тракия" към кв. "Ветрен".
Отговорено в зала на 05/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно прилагане на модела на обучение в Гимназията по компютърно програмиране и иновоции в гр. Бургас.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно нивото на нелегалната миграция и превантивните мерки за сигурност по българската граница.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Програма BG04, "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
Отговорено в зала на 19/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно подготовката за летния сезон в морските общини и осигуряването на адекватни мерки за сигурност за туристите, местното население и бизнеса.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
28/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на пълна рехабилитация на път ІІ-99, в участъка от Царево до Малко Търново и подобряване на пътната инфраструктура в Югоизточна България.
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно провеждани политики за развитие на културно-историческия туризъм в България и неговото значение за сектора.
Писмен отговор на 05/07/2019.
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-27
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 70 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 70 000
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Владимир Николов Николов - регионална политика
  • Семир Хусеин Абу Мелих - здравеопазване