АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА

  • Дата на раждане : 09/07/1971 Поморие, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: asya.peeva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сигурност на електроенергийната система.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проект за разработване на винено-кулинарни дестинации.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно резултати от Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в образователните институции.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно сметище в землището на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Писмен отговор на 21/09/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно постигнати резултати за летен сезон 2018 г. и очаквания за зимния сезон.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
01/03/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно стъпки за насърчаване на вътрешния туризъм.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Член на УС на Училищно настоятелство при СУ "Иван Вазов", гр. Поморие
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Член на КС на ВККЧЗС "Поморийски стопанин"
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Член на УС на СНЦ ОБК Поморие Баскет
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Габриела Адамова Адамова - технически сътрудник