ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА

  • Дата на раждане : 06/05/1963 Царево, България
  • Професия: журналист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: diana.savateva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
02/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътища II-99 и III-908.
Писмен отговор на 01/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нивото на престъпността в морските общини.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
06/10/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно сигурността на българската граница.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно противодействието на телефонните измами, след създаване на самостоятелен сектор "Измами" към отдел "Криминална полиция".
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличение на заплатите на служители от Регионалните здравни инспекции.
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно превенция и противодействие на разпространението на наркотици сред подрастващите.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно сигурност на електроенергийната система.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно противозаконното отнемане на автомобили - противодийствие, статистика, тенденции, разкриваемоост, необходимост от законодателни промени.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на полицията и службите за пожарна безопасност, за периода от месец май 2017 г. до месец март 2018 г.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно състоянието на Интегрираната система за наблюдение и защита на границата между България и Турция.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно справянето с престъпността в курортните селища през летен сезон 2018 г.
Отговорено в зала на 26/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършването на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на годината.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и осъдени.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия от страна на МВР за подпомагане на четирима български граничари, настоящи и бивши служители на министерството, във връзка със съдебен процес в Турция.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/10/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно преодоляването на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
08/02/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия по компетентност на Министерството на туризма във връзка със сигнали за нарушения по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно риска от затварянето на Специализирана кардиохирургична болница в Бургас и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно създаването на публичен регистър на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно въвеждането на разпоредбите на Директивата за аудиовизуални медийни услуги в българското законодателство.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно нивото на нелегалната миграция и превантивните мерки за сигурност по българската граница.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
10/05/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно подготовката за летния сезон в морските общини и осигуряването на адекватни мерки за сигурност за туристите, местното население и бизнеса.
Отговорено в зала на 10/05/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно подобряване на условията и материалната база в училищата по изкуствата, в частност в Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров".
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на пълна рехабилитация на път ІІ-99, в участъка от Царево до Малко Търново и подобряване на пътната инфраструктура в Югоизточна България.
Писмен отговор на 28/06/2019.
22/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно нови тенденции в трафика и разпространението на наркотици.
Писмен отговор на 22/11/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 8 188
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 3709.29 лева (потребителски кредит Няма остатък); 4479.18 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк (потребителски кредит - остатък); Райфайзенбанк (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Елена Фотева Арабаджиева - култура и медии
  • Мая Ман Нгуен - медийна политика
  • Явор Кирилов Костов - младежки политики