ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

  • Дата на раждане : 08/10/1969 Бургас, България
  • Професия: експерт по управление на проекти;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 42 НС 43 НС
  • E-mail: ivelina.vasileva@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
председател 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 31/05/2019 - до момента
Група за приятелство България - Естония
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Литва
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Малта
председател 17/11/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите относно състояние на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно улова на бяла мида в Черно море.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно информация за черноморските делфини.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътища II-99 и III-908.
Писмен отговор на 01/09/2017.
06/10/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на атмосферния въздух на територията на общ. Бургас.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприемане на мерки за обезопасяване на кръстовището от път ІІ-99 към входа на с. Атия, община Созопол, област Бургас.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на обходния път на гр. Камено.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Отговорено в зала на 18/05/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
Писмен отговор на 21/09/2018.
08/02/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно действия по компетентност на Министерството на туризма във връзка със сигнали за нарушения по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани с унищожаването на дюни и строителни дейности по черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - ЦКБ АД - 1000 броя акции
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - ЦКБ АД - 1000 броя акции
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 51 524
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 26344 евро (остатък от ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (остатък от ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма