ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ

  • Дата на раждане : 26/10/1973 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elhan.kalkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Йордания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бедствено състояние на свлачището на пътен участък на общински път BLG22-74/III-197 Сатовча-Доспат/-Осина на км.0+200 и км.0+400.
Писмен отговор на 01/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бедствено състояние на свлачището в кв. 33, кв. 34 с. Плетена, общ. Сатовча.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно декларирани намерения за намаляване на административната тежест и изискуеми документи за издаване на свидетелства за съдимост на граждани.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Писмен отговор на 20/07/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на кръстовища в община Белица.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
15/03/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно добив на скално-облицовъчни материали.
Писмен отговор на 15/03/2019.
10/05/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изнесени консулски дни в района на гр. Памплона, Испания.
Писмен отговор на 10/05/2019.
10/05/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изнесени консулски дни в района на гр. Памплона, Испания.
Писмен отговор на 10/05/2019.
20/09/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ефективен достъп и предоставяне на консулски услуги на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 20/09/2019.
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "ФК с. Плетена" (член на УС)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Д Банк(кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Еми Исметова Кълкова - съпруга: ЕТ "Еми Кълкова" с. Плетена; "Престиж" ООД с. Сатовча - 40% участие съдружник; "Дикчан-85" ООД с. Сатовча - 50% участие съуправител
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Алексей Йорданов Алексеев - законодателство и политически въпроси
  • Муси Славчов Стоянов - младежките политики
  • Сезгин Юсеин Мехмед - младежките политики