БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ

  • Дата на раждане : 30/04/1980 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: bogdan.botsev@parliament.bg
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", община Гоце Делчев, област Благоевград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадрова осигуреност на директори на училища в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на ливади и пасища от националните природни паркове на собственици на животновъдни обекти.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола по прилагане на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Писмен отговор на 24/11/2017.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подобряване и обезпечаване на нормалното протичане на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
Писмен отговор на 04/05/2018.
23/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфракструктура.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Писмен отговор на 20/07/2018.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на временни пътища и сондажи на територията на Югозападно държавно предприятие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 8 500
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 5000 лева (кредитна карта), 3500 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Първа инвестиционна банка, Пощенска банка (ПБ) - (кредитни карти)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Валери Александров Сарандев - икономиката
  • Георги Владимиров Юруков - правни въпроси и законодателство
  • Даниела Любомирова Крантева - връзки с обществеността и медиите