НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ

  • Дата на раждане : 24/12/1971 Благоевград, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.boshkilov@parliament.bg
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част от пътя Струмяни - Берово.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно откриване на нов ГКПП Струмяни - Берово (Клепало).
Отговорено в зала на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Център за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадрова осигуреност на директори на училища в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на ливади и пасища от националните природни паркове на собственици на животновъдни обекти.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола по прилагане на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Писмен отговор на 24/11/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на лот на Ам "Струма" в отсечката Благоевград-с.Крупник.
Писмен отговор на 27/04/2018.
05/09/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно облагането на доходи на физически лица получени чрез печалба от участие в хазартни игри.
Писмен отговор на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Писмен отговор на 20/07/2018.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на временни пътища и сондажи на територията на Югозападно държавно предприятие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Вини-Бошкилов" ООД - 10%; "Лотос - Дистилър" ООД - 50%
ЕТ дейност - ЕТ "НИКО - Николай Бошкилов"
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Национално сдружение "Съюз свободни винари"; РЛВК "Пирин"; Национално сдружение " Български винен борд"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Вини-Бошкилов" ООД; "Лотос - Дистилър" ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - ЕТ "НИКО - Николай Бошкилов"
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - РЛВК "Пирин"; Национално сдружение " Български винен борд"; Национално сдружение "Съюз свободни винари"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ОББ (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Прекратено участие в: "Вини-Бошкилов" ООД ; "Лотос - Дистилър" ООД; ЕТ "НИКО - Николай Бошкилов; РЛВК "Пирин"; Предприети действия за прекратяване на участие: Национално сдружение "Съюз свободни винари; Национално сдружение " Български винен борд"
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Емил Страхилов Костадинов - местната политика и законодателството
  • Костадин Михайлов Юнчов - социална политика
  • Николай Кирилов Георгиев - местните политики и местното самоуправление