СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

  • Дата на раждане : 28/02/1988 Благоевград, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.apostolov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
30/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил".
Писмен отговор на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността на Центъра за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "ЕНЕРДЖИИНВЕСТБГ" ООД - 20%; "БИО ЕНЕРДЖИ" ООД - 33,33%; "МАПС" ООД - 30%; "ДАСВИЛ ТРЕЙД" ООД - 22%; "ВАСЛАР ТРЕЙД" ООД; - 22%; "КОС ГРУП" ООД - 30%; "СНАП КАР" ООД - 50%; "АСА-СА" ЕООД - 100%
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "ЕНЕРДЖИИНВЕСТБГ" ООД; "БИО ЕНЕРДЖИ" ООД ; "МАПС" ООД; "ДАСВИЛ ТРЕЙД" ООД; "ВАСЛАР ТРЕЙД" ООД; "КОС ГРУП" ООД; "СНАП КАР" ООД; "АСА-СА" ЕООД; Управител или член на орган на управление на "МАПС" ООД; "СНАП КАР" ООД; "АСА-СА" ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Апостол Стефанов Апостолов - младежките политики
  • Данаил Тодоров Георгиев - въпросите на децата, младежта и спорта
  • Пламен Цветков Манолов - икономика