АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ

  • Дата на раждане : 19/05/1983 Банско, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.matsurev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Албания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Косово
председател 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
30/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил".
Писмен отговор на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/04/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на пътни участъци с държавни и европейски средства на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
12/04/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно постигнати резултати за зимен сезон 2018 - 2019 и очаквания за летния сезон.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно програма DESIREE Gas.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно прием по подмярка 7.6.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно прием по подмярка 7.2.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
10/05/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална програма "Мотивирани учители".
Отговорено в зала на 10/05/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на второкласен път II-19.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно консолидация на ВиК оператори на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно идеята професионални треньори да преподават в трети час по физическо възпитание в училищата.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
05/09/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Писмен отговор на 05/09/2019.
15/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политики и реформи в сферата на образованието.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-184
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-186
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-187
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 258 102
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 97478.78 лева (Ипотечен банков кредит), 105290.02 лева (ипотечен банков кредит), 55333.38 лева (ипотечен банков кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк,Райфайзенбанк,Райфайзенбанк
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Катерина Красимирова Мацурева - съпруга; Иван Тодоров Мацурев - баща; Теодора Иванова Обецанова - сестра
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ивайло Иванов Арсениев - правни въпроси
  • Радослав Радков Ангелов - околна среда и води