ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ

  • Дата на раждане : 28/03/1973 Търговище, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: taner.ali@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Испания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен централен район и зам. кмета по "Устройство на територията и строителството", общ. Бургас.
Писмен отговор на 26/01/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СК по борба и самбо "Олимпус" - Търговище (председател); Център за регионално развитие - Търговище (представител); Регионален съвет за развитие на Северозападен район за планиране (представител)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - ПК "Крепост" с. Стеврек, община Антоново
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 71 383
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 56916.11 лева (съдлъжник; остатък от ипотечен кредит); 3000 лева (кредитна карта); 5000 лева (кредитна карта); 5000 лева (овърдрафт); 750 евро (лизинг; остатък)
Име на банката/Кредитната институция - Ипотечен кредит (съдлъжник; остатък); Д Банк (кредитна карта); ЦКБ(кредитна карта); Д Банк (овърдрафт); Сожелиз България ЕООД (лизинг; остатък)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Гюлжан Хамдиева Мехмедова - икономически въпроси
  • Денис Бориславов Беев - правни въпроси
  • Емил Ангелов Кючуков - здравна политика