КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА

  • Дата на раждане : 04/11/1983 Добрич, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krastina.taskova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 22/11/2017
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 22/11/2017 - до момента
Група за приятелство България - Дания
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 30/11/2018 - до момента
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намаляване на хранителните отпадъци.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
16/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
06/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възникналия инцидент в цех на Завод-3, в гр. Казанлък на дружеството "Арсенал" АД.
Писмен отговор на 06/04/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно закриване на паралелка във Финансово-стопанската гимназия "Васил Левски" гр. Добрич.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно разходвани средства за подобряване на жилищните условия на ромите.
Писмен отговор на 22/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно форум "Двойният стандарт при храните в Европейския съюз - да сложим проблема на масата", който се проведе на 30 април 2018 г..
Отговорено в зала на 05/04/2019.
15/03/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно демографската криза.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намаляване на хранителните отпадъци.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно разходвани средства от капитала на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Момчил Младенов Тасков; Галина Маринова Николова; Никола Иванов Николов; Костадинка Станчева Ненчева; Младен Момчилов Тасков; Никола Момчилов Тасков; Мартина Николова Кулева; Валери Боянов Кулев; Маринка Иванова Николова; Петко Иванов Николов; Иво Маринов Тодоров; Тодор Маринов Тодоров; Татяна Симеонова Тодорова; Петранка Димитрова Куклева - Николова; Иво Ивов Маринов; Рая Ивова Маринова; Тодор Тодоров Маринов; Марин Тодоров Маринов; Костадинка Тодорова Маринова; Ивайло Петков Николов; Десислава Петкова Николова; Младен Иванов Тасков; Маргарита Василева Таскова; Цветанка Младенова Пови-Джоунс; ЕМ БИ КЕЙ ООД; ПИН Инвестмънт ЕООД; АДОНИС - П ЕООД; ТУР ТРАНС 2000 ЕООД; ЕКОТРАНС 2001 ЕООД; ИДЕА КРЕДИТ ГРУП ООД; ИВА-КРОС ЕООД; БРИЛЯНТ ЕООД; ЕТ ПЕТРАНКА КУКЛЕВА - ПЕП; МИКС - 78 ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Алеко Константинов Кюркчиев - здравеопазване
  • Любомир Диков Чипилски - здравеопазване