МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

  • Дата на раждане : 24/10/1963 София, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС
  • E-mail: margarita.nikolova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 04/09/2019 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/05/2017 - 11/09/2019
Група за приятелство България - Гърция
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 35 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 32000 лева (ипотечен кредит); 3000 лева (потребителски кредит Няма съдлъжник)
Име на банката/Кредитната институция - Сибанк (ипотечен кредит); ЦКБ (потребителски кредит - съдлъжник)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ивелин Николаев Николов - медии
  • Петър Петров Георгиев - икономика
  • Петя Христова Кузева - медии