СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ

  • Дата на раждане : 08/02/1950 с. Илия, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС
  • E-mail: spas.panchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 26/06/2018 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - 06/07/2018
Група за приятелство България - КНДР
председател 23/06/2017 - 12/09/2018
Група за приятелство България - САЩ
член 12/07/2017 - до момента
Група за приятелство България - Индонезия
зам.-председател 26/07/2017 - до момента
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно възнаграждения на военнослужещи, участващи в охраната на българската граница.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол на качеството на внасяните в Р България хранителни продукти.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие.
Писмен отговор на 28/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
03/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите ветерани от войните и прокарването на конкретни законодателни инициативи.
Писмен отговор на 03/11/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно охрана на българската граница от военнослужещи.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на обходен път Гурково.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Военно-почивен дом "Витоша".
Писмен отговор на 27/04/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно служебно облекло и обувки за служителите на МВР.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно оборудването с офис техника в системата на МВР.
Писмен отговор на 22/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак.
Писмен отговор на 06/07/2018.
08/02/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимост от спешен ремонт на детска градина в с. Виница, общ. Първомай.
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно необходимост от спешен ремонт на детска градина в с. Виница, общ. Първомай.
Писмен отговор на 15/02/2019.
22/03/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно осигуряване на визи за руски туристи в България.
Писмен отговор на 22/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно граничния контрол при вноса на плодове и зеленчуци.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно контрола на внасяните в България хранителни стоки, плодове и зеленчуци.
Писмен отговор на 26/07/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Италиански колеж - Горна баня (член на настоятелството); Американски колеж Аркус - Велико Търново (член на настоятелството); Съюз на българските филателисти (председател)
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Италиански колеж - Горна баня (член на настоятелството); Американски колеж Аркус - Велико Търново (член на настоятелството); Съюз на българските филателисти (председател)
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Боряна Калчева Хинова - транспорт , информационни технолигии и съобщения
  • Васил Иванов Точков - юридически въпроси и законодателство
  • Николай Трайков Николов - отбраната и сигурността