РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ

  • Дата на раждане : 22/07/1985 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: radostin.tanev@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
06/07/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово".
Писмен отговор на 06/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище "Киреч Търла".
Писмен отговор на 21/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключени договори на община Чирпан с Държавен фонд "Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност и изграждане на пречиствателни станции.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подписани проекти за общините от област Стара Загора.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на нерегламентирани сметища в област Стара Загора.
Писмен отговор на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно насърчаване на дигитализацията в българските училища.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на ракетни площадки за противоградова защита в обл. Стара Загора.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно реформи в пенитенциарната система.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 10 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 10000 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - СиБанк (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Васил Георгиев Георгиев - външна политика
  • Ивайло Йовчев Йовчев - транспорт, информационни технологии и съобщения
  • Красимира Георгиева Кънева - външната политика