ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ

  • Дата на раждане : 06/05/1976 Триполи, Либия
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Франция
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път ІІІ-559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване.
Писмен отговор на 01/09/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно администриране на Национален иновационен фонд (НИФ).
Отговорено в зала на 09/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно екипа на министъра на образованието и науката.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нарушения при изпълняване на дейността на началника на РУ - Тетевен.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от основен ремонт на републикански път III- 5504, с. Мъдрец - гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Септември.
Писмен отговор на 20/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаване на Държавна агенция за пътна безопасност.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
01/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите за осигуряване на стабилност в отношенията по регистрацията, отчитането и софтуерното управление на извършените доставки и продажби.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на р. Тунджа в землището на с. Розово, които провокираха напрежение и протести сред жителите на селото.
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км 236,3 до км 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ "Тракия"), с цел постигане на габарит Г-20.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пребазиране на отделението по хемодиализа на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора на територията на големия корпус на болницата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно акушеро-гинекологичния комплекс в гр. Стара Загора, неговото пребазиране и нормално функциониране.
Писмен отговор на 26/07/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 9 779
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 5000 евро (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Екатерина Димитрова Истаткова - финансово - икономически въпроси
  • Милена Руменова Милошева - икономически въпроси и регионално развитие
  • Петър Владимиров Димитров - социално - икономически въпроси