БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ

  • Дата на раждане : 06/06/1973 Стара Загора, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boris.karchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Тракия кабел" ООД - 50%; "Медия вижън" ООД - 50%; "Тракия мобайл" ЕООД - 100%; участие в орган на управление или контрол: "Тракия кабел" ООД; "Медия вижън" ООД; "Тракия мобайл" ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация "Чудомир"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Тракия кабел" ООД; "Медия вижън" ООД; "Тракия мобайл" ЕООД; "КТВ" ЕООД; Еко център - Стара Загора АД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация "Чудомир"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 7 900
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 7900 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Мария Руменова Желева - икономическа политика и туризъм