АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА

  • Дата на раждане : 18/08/1955 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: albena.naydenova@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Далия Гид ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Ребека Албенова Найденова; Ребека Битуш Варсано; Цивия Аврам Варсано; Сабитай Исак Варсано; Жак Леон Анжел; Рут Исак Машиях; Оля Арон Груева; Галина Арон Шамли; "Мила-шалом" ЕООД; ЕТ "ЖЕЛ - Жак Анжел"
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Далия Гид ООД - Заличено от 1.02.2017
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Борислава Валентинова Ванкова - социална политика , европейски фондове и председателство