ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

  • Дата на раждане : 14/02/1983 Средногорие, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lalo.kirilov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Колумбия
зам.-председател 06/10/2017 - до момента
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/.
Писмен отговор на 14/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на общ. Криводол.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване и състояние на водопреносната система в с. Владо Тричково, общ. Своге, Софийска област.
Писмен отговор на 13/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа".
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно такси за водоползване от повърхностни водни обекти - публична общинска собственост, община Пирдоп, Софийска област.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно резултатите от мерките срещу контрабандата през 2017 г..
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешителните и таксите за водоползване на яз. "Душанци" и яз. "Жеков вир" - община Пирдоп, Софийска област.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно РПУ Ботевград.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София област.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно състоянието и тенденциите на престъпността през туристическия сезон в зимните курорти.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брой на здравно неосигурените лица.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лицата, които заплащат данък върху доходите на физически лица.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно средствата, постъпили в Националния компенсационен жилищен фонд.
Писмен отговор на 30/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно започналата наказателна процедура от страна на Европейската комисия, свързана с разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно реакцията и предприетите мерки от Министерството на външните работи по повод изказване на 11.03.2018 г. на президента на Република Турция Реджеп Ердоган, касаещо население и територия в пределите на Република България.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политики за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 на ЕС.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно издадени разрешителни и събирани такси за водоползване от язовири "Душанци" и "Жеков вир".
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предсрочно изискуемите кредити и задълженията, платени от държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно опростените дългове по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010-2018 г.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставените кредити на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г.
Писмен отговор на 26/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лицата, заплащащи данък върху доходите за физическите лица (ДДФЛ) за периода 2013-2017 г.
Писмен отговор на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предстоящите структурни реформи в Агенция "Митници" и НАП.
Писмен отговор на 26/10/2018.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София-област през 2018 г..
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София-област.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно здравно неосигурени лица.
Писмен отговор на 01/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обсъждане на възможността за присъединяване на България към Instex.
Писмен отговор на 26/07/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Пирдоп.
Писмен отговор на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Долна баня.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно наложени финансови корекции на проект "Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: "Изграждане на канализационна мрежа - Етап І-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на село Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: "Изграждане на канализационна мрежа - Етап ІІ-ри".
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проект "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".
Писмен отговор на 15/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно работата на Областна дирекция на МВР - София област за осигуряване провеждането на Местни избори 2019 г. на територията на община Пирдоп.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставени кредити на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за периода 2018 - 2019 г..
Писмен отговор на 29/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проект "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа" в град Пирдоп.
Писмен отговор на 22/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Златица.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Антон.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Мирково.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Челопеч.
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица (Златишки проход).
Писмен отговор на 06/12/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Копривщица.
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно неотложни консервационни и реставрационни дейности по спасяването на археологическа недвижима културна ценност от национално значение "Еленска базилика", община Пирдоп, Софийска област.
Писмен отговор на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчисленията на общините по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път III-606 Копривщица-Стрелча от км 0+000 до км 32+852.
Писмен отговор на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - ЛК Консулт ЕООД; Тетра Хедра ЕООД
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Ес Ес Джи Инвест ЕООД; ЛК Консулт ЕООД; Тетра Хедра ЕООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 15 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 15000 лева (солидарен длъжник по заем)
Име на банката/Кредитната институция - Заем (солидарен длъжник)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - ЛК Консулт ЕООД; Тетра Хедра ЕООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Напуснал е управлението и е продал дяловете си в ЛК Консулт ЕООД; Тетра Хедра ЕООД
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Добромир Мартинов Задгорски - цялостната дейност
  • Павлета Давидова Давидова - финансите