РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ

  • Дата на раждане : 06/02/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС
  • E-mail: radoslav.stoychev@parliament.bg
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/.
Писмен отговор на 14/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване и състояние на водопреносната система в с. Владо Тричково, общ. Своге, Софийска област.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на Министерството на вътрешните работи за отстраняване на констатираните недостатъци.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно РПУ Ботевград.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършените проверки от НАП.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г..
Писмен отговор на 29/06/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разходвани средства за укрепване на свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 26/10/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ-82 Боровец - Радуил - Костенец, наложителни ремонтни дейности в участъка между км 18 - 28.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката и обезпечаването на зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на зимните курорти в страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. София.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София-област.
Писмен отговор на 08/02/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Долна баня.
Писмен отговор на 04/10/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 107 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 100000 лева (потребителски заем); 7000 лева (кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (потребителски заем); УниКредит Булбанк (кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Димитър Ангелов Горов - законодателството
  • Евгени Георгиев Гюнкин - технически сътрудник
  • Пламен Павлов Свиленов - технически сътрудник