ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ

  • Дата на раждане : 15/03/1966 Самоков, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentin.milushev@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обследване на настилката на пътната отсечка Дупница - Самоков.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно довеждаща пътна инфраструктура до к.к. "Боровец" и гр. Самоков.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от републикански път ІІІ-811 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от първокласен път І-1 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8 София-Ихтиман.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път II-81, осъществяващ връзката на гр. София с област Монтана и провеждащ движението към I-1 /Е-79/.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно информационни платформи за осведомяване на граждани, разработени от Министерството на туризма.
Писмен отговор на 27/04/2018.
14/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Декларация от ОбС Златица за разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на РБ за 2019 г към община Златица.
Писмен отговор на 14/12/2018.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни работи по път II-62 Дупница - Самоков.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
08/03/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно позицията на Министерството на младежта и спорта по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
28/06/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Европейското първенство по баскетбол на колички.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - Албена Спорт 2000 ООД - 50%; Албена Спорт ООД - 50%; Лиона 66 ЕООД - 100%; ФМ 2008 ООД - 50%
ЕТ дейност - ЕТ Валентин Милушев Лиона 66
Дейност в ЮЛНЦ в момента - СМК РИДО гр. Самоков
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - Албена Спорт 2000 ООД; Албена Спорт ООД; Лиона 66 ЕООД; ФМ 2008 ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - ЕТ Валентин Милушев Лиона 66
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - СМК РИДО гр. Самоков
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Емил Славев Стефанов - Албена Спорт 2000 ООД
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Валентин Христов Димитров - икономическа политика и туризъм
  • Георги Киров Георгиев - транспорта
  • Любослав Василев Благоев - младежки политики и спорт