НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ

  • Дата на раждане : 18/03/1980 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.tsonkov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
зам.-ръководител 11/05/2017 - до момента
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерките за борба, които предприема МВР за справяне с нарасналата битова престъпност в район "Нови Искър", Столична община.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на Дирекция за национален строителен контрол.
Писмен отговор на 23/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия "Г.С.Раковски".
Отговорено в зала на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно използването на доброволния резерв.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на улица "Железопътна", село Световрачане и изграждане на пътни връзки между населените места в София и Северна скоростна тангента.
Писмен отговор на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД и сключвани договори от дружеството.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие.
Писмен отговор на 28/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно използването на сили и техника от състава на 68-а бригада в полицейска операция.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно кадрова политика в "Югоизточно държавно предприятие" ДП-гр.Сливен.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на кариера за строителни материали в район Нови Искър, гр. София.
Писмен отговор на 13/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на електронна система за събиране на тол-такси.
Писмен отговор на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно предприети действия за вливане на "Военно издателство" ЕАД във военно-ремонтни заводи "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания (Наредба № 10/19.06.2014 г.), мерки за преодоляване на възникналото напрежение след промените от м. април 2017 г..
Писмен отговор на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съмнения за незаконосъобразни и безстопанствени действия от страна на директора на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разработване и приемане на областни планове за развитие на горските територии.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изготвянето на споразумение между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за съвместно използване на Института по отбрана.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансово-икономически показатели на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно препоръки и констатации в Доклада за напредъка по облекчаването на административната тежест за бизнеса и гражданите.
Писмен отговор на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проверка на ВА "Г.С. Раковски" от Инспектората към Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно мерките, предприети от Министерството на отбраната за опазването и защитата на имотите - частна държавна собственост, които се владеят без правно основание от трети лица.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно критерии и условия за освобождаване на директори.
Писмен отговор на 08/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха в райони на Столична община.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно неправомерно практикуване на лични лекари в район Нови Искър - Столична община.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно номиниране на кандидати за длъжността "Началник на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили".
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно деинституционализация и предлагане на алтернативни социални услуги.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно регионални особености и информация за заболяванията по области и общини.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разходване на бюджетни средства от Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Писмен отговор на 09/02/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно стопанска дейност, извършвана от Военна академия "Г. С. Раковски".
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно относно нерегламентирани действия на началника на Военна академия "Г. С. Раковски".
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/03/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за развитие на военно-образователната система и привличане на студенти и курсанти във военните училища.
Писмен отговор на 16/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
23/05/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проведено многонационално учение Saber Guardian - 2017.
Писмен отговор на 11/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политика на Министерството на отбраната за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
01/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно управлението на СУ "Александър Иванов-Чапай", гр. Белово.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дейността и компетентното управление на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно процедура на Министерството на отбраната за осигуряване летателната годност на самолети Су-25 К/УБК.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно актуализиран проект на инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на 43-ото Народно събрание на 2 юни 2016 г..
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с Решение на 43-то Народно събрание на 2 юни 2016 г. (ДВ, бр.43 от 2016 г.).
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разработване и приемане и областни планове за развитие на горските територии.
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за пехота.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно информация в медиите за "зверски пребит" и впоследствие починал български гражданин на територията на столицата.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изпълнение на програма "Иновации и конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно функциониране на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Писмен отговор на 30/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейност и финансово-икономическо състояние на "ТЕРЕМ - Флотски арсенал" ЕАД - гр. Варна.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състояние и развитие на военнообразователната система.
Писмен отговор на 07/12/2018.
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно капиталови ремонти на кораби от състава на Военноморските сили.
Писмен отговор на .
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проекти за развитие на отбранителните способности на Българската армия.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно система за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно отбранителната политика на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно развитие на системата на доброволния резерв.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сътрудничество с българския военно-промишлен комплекс.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инструмент JESSICA.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от Програма за трансгранично сътрудничество към МРРБ.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г..
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно приоритет на Министерството на отбраната - "Въоръжените сили - надежден гарант на сигурността на страната".
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи и други организации за патриотичното възпитание на младежта.
Писмен отговор на 07/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно унищожаване на ракетно гориво от въоръжение с отпаднала необходимост.
Писмен отговор на 21/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно бюджет на Министерство на отбраната.
Писмен отговор на 14/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проблеми с охраната и безопасността на военно формирование 22720.
Писмен отговор на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
14/12/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността и финансово-икономическото състояние на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД.
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 4.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 3.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на МС от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 2.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на МС от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 1.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно капиталов ремонт на танкове Т 72.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разходи за отбрана и повишаване на отбранителните способности на българската армия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за придобиване на бронирани машини за пехотата.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно указания на министъра на отбраната по отбранителната политика.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изразходвани средства по Споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Европейската централна банка и Световната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
07/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект за инвестиционен разход на Военновъздушните сили.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състоянието и перспектива на военния обект, намиращ се на територията на с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно закупуване на рециклирани и използвани автобуси до 22 места за нуждите на Българската армия.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дейността и легитимността на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно промени в системата на заплащане на военнослужещите и цивилните лица в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", Долна Митрополия.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно информация за споразумение, ощетяващо Министерство на отбраната и в разрез с националния интерес на Република България.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно ремонт на танкове Т-72.
Писмен отговор на 05/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно ремонт на бойни самолети СУ 25.
Писмен отговор на 05/09/2019.
15/11/2019
Питане към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно политиката на Министерство на отбраната към модернизация на Военновъздушните сили на Република България.
Писмен отговор на 15/11/2019.
04/07/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Спорт за всички"; Национална асоциация на студентите по политически науки; Съюз на политолозите; Съюз на журналистите; Съюз на учителите; СО ВОН - КНСБ при УНСС; Асоциация на завършилите колежа на НАТО - България
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 51 500
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 30000 лева (потребителски кредит); 10000 лева (потребителски кредит); 7000 лева (потребителски кредит); 4500 лева (потребителски кредит);
Име на банката/Кредитната институция - ДСК (потребителски кредит); ДСК (потребителски кредит); ДСК (потребителски кредит); Ти Би Ай Банк (потребителски кредит);
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Ивана Нечева Пехливанова - национална сигурност и външна политика
  • Станислав Райчев Велинов - висшето образование
  • Стоян Проданов Иванов - организационни и регионални въпроси