ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ

  • Дата на раждане : 28/06/1977 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: plamen.hristov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
основен представител 11/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - КНДР
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
22/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разходване на средства от Министерството на отбраната за медии и кампанията "Бъди войник".
Отговорено в зала на 22/03/2019.
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Хигия - транс" ЕАД (член на Съвета на директорите и изпълнителен директор)
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 295 500
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 285500 лева (съдлъжник по банков заем); 10000 лева (лимит на кредитна карта)
Име на банката/Кредитната институция - Пощенска банка (съдлъжник по банков заем); Пощенска банка (лимит на кредитна карта)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Полина Цветославова Цанкова-Христова; Михаела Пламенова Трифонова; Теодор Пламенов Трифонов; Трифон Христов Трифонов; Милка Пенкова Трифонова; Добромир Трифонов Христов; Йова Йотова Пенкова; Христо Стефанов Трифонов; Искра Цветомирова Трифонова; Стефан Христов Трифонов; Стелка Стоянова Трифонова; Мария Йорданова Стефанова; Цветозара Йорданова Стефанова; Цветослав Петров Цанков; Кристина Цветославова Цанкова- Стефанова; Хигия-транс ЕАД; СДРУЖЕНИЕ "БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ЧАВДАР-ТРОЯН"; СДРУЖЕНИЕ "СКИ-ТЕНИС-КЛУБ - ТРОЯН"; Кофилайк ЕООД; ЕТ "Йордан Стефанов"
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - Към датата на встъпване в длъжност е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Хигия - транс" ЕАД. Към датата на подаване на декларацията обстоятелството е вече заличено от Търговския регистър.
Влог/депозит/дебитна карта -
  • Ирена Лъчезарова Георгиева - правни въпроси
  • Климент Минев Найденов - регионална политика , благоустройство и местно самоуправление
  • Николай Христов Щерев - енергетика и регионално развитие