ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ

  • Дата на раждане : 31/10/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.danchev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 04/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
19/05/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
07/07/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно осъществяване на проект на НСИ "Реализиране на ЦАИС "Единна входна точка".
Отговорено в зала на 07/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса.
Писмен отговор на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление.
Писмен отговор на 21/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян.
Писмен отговор на 01/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно събрани суми от наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г., 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 13/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно актуалното състояние на процеса по погасяване на издадените от държавата компесаторни инструменти за одържавеното имущество на гражданите.
Писмен отговор на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно суми от влезли в сила наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", които не са дадени за принудително събиране.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода -2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 03/11/2017.
15/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политика за изграждане на електронно управление.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно администриране на Национален иновационен фонд (НИФ).
Отговорено в зала на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно развитие на индустриални зони.
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отчети на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно Битпазар Малашевци.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно обществена поръчка за изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове и банери за популяризиране на председателството на България на Съвета на ЕС.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършване на гола сеч в крайречен парк в район Искър, гр. София.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставки на електрическа енергия за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за безопасност, предприети от Националния орган за безопасност на България в резултат на извършени през 2016 г. проверки на УП и ЖП.
Писмен отговор на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно инвестиционна и производствена програма на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно контрол на градския транспорт.
Писмен отговор на 20/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно налагането на обезпечителни мерки по реда на чл. 121 а от ДОПК от органите, управляващи фискален контрол към Централното управление на Национална агенция за приходите.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно данни за разпределение на общините по процент на лесистост.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи.
Писмен отговор на 01/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
20/07/2018
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политика за развитие на железопътния транспорт.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно липсата на адекватна пътна инфраструктура за обслужване на Икономическа зона София - Божурище.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършени залесителни дейности в горски територии с цел създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии.
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Обновяване на сградата в гр.София, ж .к. Младост 1, бл.103, вх. А и Б по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 13/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно анализ на капиталовите разходи, извършени от Летище София ЕАД.
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансово и оперативно състояние на свързаните предприятия с "Държавна консолидационна компания" ЕАД.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно списък на акредитираните лаборатории за анализ на строителните материали.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансов отчет и анализ на дейността на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД към 30.06.2018 г.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно приходи от продадени активи на държавни предприятия.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ремонт на локомотив 44099-7.
Писмен отговор на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаване на Държавна агенция за пътна безопасност.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
01/02/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно списък на свързаните лица с акредитираните лаборатории за анализ на строителни материали.
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите за осигуряване на стабилност в отношенията по регистрацията, отчитането и софтуерното управление на извършените доставки и продажби.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми с въвеждане в експлоатация на проект "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020".
Писмен отговор на 01/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно нефинансирани проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно търгове с тайно наддаване на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД за продажба на тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове) от серия 43 и 44.
Писмен отговор на 26/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно контрола върху изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол..
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дигитални карти и процедури във връзка с въвеждане на "тол-системата".
Писмен отговор на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект "Обход на гр. Габрово", съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и националния бюджет.
Писмен отговор на 08/11/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно численост на персонала в организационните структури на ДФ "Земеделие".
Писмен отговор на 27/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно сигнали срещу проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 27/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно одобрение на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти", подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), разпределените дивиденти, дохода по чл. 142 от ДОПК за 2018 г..
Писмен отговор на 04/10/2019.
06/12/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно пренасочване на свободен ресурс на Ос 1 и Ос 3 към бюджета на Ос 2 на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества -
ЕТ дейност -
Дейност в ЮЛНЦ в момента -
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) -
ET дейност в миналото (12 мес.) -
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) -
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция -
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата -
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица -
Не заема несъвместима длъжност -
Не извършва несъвместима дейност -
Друга информация - Не е управител на Сортови семена - София АД от 22.03.2017 годинна. Ремода ООД е преклатила дейност и има назначен ликвидатор.
Влог/депозит/дебитна карта -
  • Александър Красимиров Нейчев - организационни и юридически въпроси
  • Боряна Сашова Алексова - селско стопанство и икономика
  • Даниел Сергеев Тунчев - правни въпроси