ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА

  • Дата на раждане : 15/05/1975 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
10/11/2017
Въпрос към Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 относно изпълнението на Комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет от Министерски съвет с решение № 200 от 13 април 2017 г..
Писмен отговор на 10/11/2017.
27/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изпълнението на Комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет от Министерския съвет с решение №200 от 13 април 2017 г..
Отговорено в зала на 27/10/2017.
19/04/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно защита на правата на лицата, принадлежащи към Българското национално малцинство на територията на Украйна.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 68 364
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 28000 лева (лизинг); 40364 лева (потребителски кредит)
Име на банката/Кредитната институция - Сожелиз България ЕООД (лизинг); ДСК (потребителски кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Виктория Федоровна Жекова - здравеопазване
  • Галина Иванова Бежанска - образование и наука
  • Лидия Константинова Загорова - политиките за децата и младежта