БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ

  • Дата на раждане : 11/02/1972 Ямбол, България
  • Професия: фармацевт;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: borislav.borisov@parliament.bg
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
12/04/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - "Би-Фарма" ЕООД - 100% до 18.04.2017; "Алианс сървиз" АД - 1 акция
ЕТ дейност - ЕТ "Фарма - Борислав Иванов" - търговия на дребно с лекарствени средства (аптека)
Дейност в ЮЛНЦ в момента - Сдружение "Юпитер"
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Би-Фарма" ЕООД; "Алианс сървиз" АД
ET дейност в миналото (12 мес.) - ЕТ "Фарма - Борислав Иванов"
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Сдружение "Юпитер"
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 251 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 216000 лева (инвестиционен кредит като ЕТ), 35000 лева (овърдрафт)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (инвестиционен кредит като ЕТ) и овърдрафт (не е посочена кредитна институция)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Дора Андреева Ламбова - Филипова - майка
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма