ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

  • Дата на раждане : 25/04/1958 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.mihaylov@parliament.bg
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно функционирането на ТЕЛК след отмяната от ВАС на текстове от Наредбата за медицинската експертиза.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на фонд за редки болести.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми производители.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане използването на болнични опаковки.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с тежкото финансово състояние на лечебни заведения за болнична помощ.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане в болниците на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние и оздравителен план на Ловешката болница.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изплащането на надлимитните средства на лечебните заведения в Република България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на Центъра подерматовенерология в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно промяна в медицинските стандарти.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможността за ползването на рехабилитационните и рекреативни процедури от чужди осигурени лица в български здравни заведения.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно начин на административна обработка на пациенти в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД София.
Писмен отговор на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно създаването на Национална онкологична стратегия.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно оздравителния план на Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р. Параскев Стоянов" - Ловеч.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно създаването на регистри на заболяванията в Република България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пореден случай на нападение над деца от домашни любимци.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална здравна карта на Република България.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изготвяне на Национална здравна карта за територията на област Шумен.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разходите за онкомедикаменти.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състояние на родилната помощ в България.
Отговорено в зала на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно чистотата на въздуха в Република България.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възможността за електронно обучение на учениците.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно построяването на национална педиатрична болница.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пореден прецедент с нахапан човек от домашно куче.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състава на регистри на пациентите с различни заболявания в България.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно лечението на пациенти с редки заболявания.
Отговорено в зала на 18/01/2019.
22/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-180
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - СБАЛХЗ ЕАД - изпълнителен директор
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност -
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - Весела Орханова Павлова - съдия в Административен съд - София
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Альоша Маков Даков - законодателството
  • Десислава Иванова Маркова - местни политики
  • Станислава Бориславова Михайлова - законадателството